Advieswerk logo

telefoon: 076-5289960
website: www.advieswerk.com
email: info@advieswerk.com

Coaching en telecoaching Print `coaching`

COACHING
 
Coaching heeft alles te maken met persoonlijke groei en ontwikkeling, en de wens en het vermogen om die gestructureerd en resultaatgericht aan te pakken.

Individuele coachingsvragen kunnen zijn: 
 • Ik wil wat meer rust in mijn werk en leven. 
 • Ik trap er elke keer weer in... 
 • Ik wil mezelf wat meer of beter profileren. 
 • Onze afdeling gaat gereorganiseerd worden, hoe ga ik daarmee om? 
 • Ik wil graag leren om sneller en beter te kunnen beslissen.
Coachingsvragen vanuit de organisatie kunnen zijn: 
 • Een medewerker kan geen grenzen stellen. 
 • Een medewerker durft geen kritiek te leveren. 
 • Een medewerker gunt collega's geen succes. 
 • Medewerkers coachen op competentieontwikkeling.
Een coachingstraject start altijd met een intakegesprek. Hierin maken we samen de vraag, het doel en de aanpak van het traject helder en inzichtelijk. Dit intakegesprek kan, in het geval er een opdrachtgever aanwezig is, uit twee onderdelen bestaan: In het eerste deel wordt alleen gesproken met degene die individueel gecoacht gaat worden, in het tweede deel participeert desgewenst ook degene van wie hij of zij leiding ontvangt. Een coachingsgesprek duurt in principe negentig minuten en niet langer dan twee uur. De gesprekken vinden plaats met tussenpozen van enkele weken.
 
Tijdens dit traject houdt de kandidaat zelf een logboek bij. Hierin worden doelen, acties en ervaringen bijgehouden. Zowel tussentijds als aan het eind van het traject vindt een evaluatiegesprek plaats (met alle betrokkenen).
 
 
TELECOACHING
 
Een succesvolle en zeer effectieve coachingsmethode is telecoaching. Dit betekent dat de coachingsgesprekken regelmatig via de telefoon worden gevoerd. Meestal wekelijks op een vast tijdstip. Een gesprek duurt 30 tot 45 minuten. E-mail kan hierbij als ondersteunend communicatiemiddel gebruikt worden.

De voordelen van telecoaching zijn: 
 • laagdrempelige communicatie 
 • vertrouwde omgeving 
 • weinig afleiding 
 • stimuleert en vergroot eigen verantwoordelijkheid 
 • snel en effectief 
 • geen reistijd 
 • kostenbesparend

"Ik heb onlangs een training gevolgd. Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik de opgedane kennis ook in de praktijk ga toepassen?" Of: Hoe bewaak en behoud ik het resultaat van mijn opleiding/training? Deze vraag en vele andere kunnen beantwoord worden door middel van telecoaching.  

Estelle Schoenmakers-Stevens, telefoon: 076-5289960, mail: info@advieswerk.com