Advieswerk logo

telefoon: 076-5289960
website: www.advieswerk.com
email: info@advieswerk.com

Outplacement Print `outplacement`

 “REINTEGRATIE TWEEDE SPOOR”

De komst van de WIA (Wet Inkomen naar Arbeidsvermogen) kende grote gevolgen voor de werkgever. Dreigende uitval van werknemers moest voorkomen worden, daarom werd begeleiding bij zowel in- als externe reïntegratie heel belangrijk! Maar ook als een medewerker niet goed functioneert of zijn of haar functie komt te vervallen, kan in gezamenlijk overleg besloten worden een outplacementtraject op te starten.

Advieswerk heeft jarenlange ervaring op het gebied van loopbaanbegeleiding, coaching én arbeidsmarktbemiddeling. Advieswerk staat garant voor een persoonlijke begeleiding en professionele bemiddeling. Van betrokkenheid tot resultaat!

Kandidaten worden gedurende een half jaar tot een jaar begeleid. In deze periode vinden er 13 tot maximaal 25 gesprekken plaats, die gericht zijn op:

  • verwerking;
  • loopbaan(her)oriëntatie;
  • persoonlijke coaching;
  • arbeidsmarktbenadering;
  • nazorg op de eventuele nieuwe werkplek.

Advieswerk gaat hierbij een inspanningsverplichting aan voor de overeengekomen periode.

Estelle Schoenmakers-Stevens, telefoon: 076-5289960, mail: info@advieswerk.com